Logo Energetika Třinec


výroba a distribuce energetických médií

hlavička

Výrobní ukazatele

jednotka 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Průmyslová voda mil. m3 46 44 42 40 42 44
Stlačený vzduch -el.kompr. mil. m3 412 423 429 377 385 346
Stlačený vzduch -parní kompr. mil. m3 466 433 446 402 500 456
Horká voda TJ 1 116 1 070 1 077 1 209 1 020 969
Teplá voda TJ 590 566 565 620 534 498
Elektrická energie GWh 604 621 592 590 583 571
Pára TJ 11 078 11 038 10 820 10 765 10 737 10 482
Dmýchaný vzduch mil. m3 2 221 2 154 2 211 2 071 2 163 2 137
Výroba oceli v TŽ kt 2 655 2 578 2 652 2 466 2 508 2 485