Logo Energetika Třinec


výroba a distribuce energetických médií

hlavička

Výrobní ukazatele

jednotka 2014 2015 2016 2017 2018
Průmyslová voda mil. m3 45 44 44 45 46
Stlačený vzduch -el.kompr. mil. m3 237 257 283 403 412
Stlačený vzduch -parní kompr. mil. m3 592 625 584 454 466
Horká voda TJ 1 071 1 115 1 180 1 196 1 116
Teplá voda TJ 550 602 634 653 590
Elektrická energie GWh 721 680 637 675 604
Pára TJ 12 177 11 751 11 287 11 516 11 078
Dmýchaný vzduch mil. m3 2 319 2 249 2 269 2 204 2 221
Výroba oceli v TŽ kt 2 609 2 595 2 671 2 593 2 655