Logo Energetika Třinec


výroba a distribuce energetických médií

hlavička

Výrobní ukazatele

jednotka 2017 2018 2019 2020 2021
Průmyslová voda mil. m3 45 46 44 42 40
Stlačený vzduch -el.kompr. mil. m3 403 412 423 429 377
Stlačený vzduch -parní kompr. mil. m3 454 466 433 446 402
Horká voda TJ 1 196 1 116 1 070 1 077 1 209
Teplá voda TJ 653 590 566 565 620
Elektrická energie GWh 675 604 621 592 590
Pára TJ 11 516 11 078 11 038 10 820 10 765
Dmýchaný vzduch mil. m3 2 204 2 221 2 154 2 211 2 071
Výroba oceli v TŽ kt 2 593 2 655 2 578 2 652 2 466