Logo Energetika Třinec


výroba a distribuce energetických médií

hlavička

Výrobní ukazatele

jednotka 2013 2014 2015 2016 2017
Průmyslová voda mil. m3 44 46 44 44 45
Stlačený vzduch -el.kompr. mil. m3 289 237 257 283 403
Stlačený vzduch -parní kompr. mil. m3 607 592 625 584 455
Horká voda TJ 1 233 1 071 1 115 1 180 1 196
Teplá voda TJ 654 550 602 633 653
Elektrická energie GWh 668 721 680 637 675
Pára TJ 11 444 11 614 11 188 10 725 10 968
Dmýchaný vzduch mil. m3 2 599 2 319 2 249 2 269 2 204
Výroba oceli v TŽ kt 2 622 2 609 2 595 2 671 2 595