Logo Energetika Třinec


výroba a distribuce energetických médií

hlavička

Stav ochrany životního prostředí

Jedním ze základních cílů společnosti je snižování negativních vlivů na životní prostředí.

Snížení emisního zatížení v průběhu minulého desetiletí se daří udržet i v současné době.

Na úseku vodního hospodářství jsou v trvalém provozu 2 koncové čistírny odpadních vod, které výrazně přispívají ke zlepšení čistoty vod v řece Olši.

V oblasti nakládání s odpady je rozhodující likvidace popelovin do vytěžených prostorů dolů.

Přehled výskytu popelovin (t/rok)

1996 2017 2018 2019 2020 2021
Spálené uhlí 431 600 289 114 281 952 277 249 273 646 240 388
Popeloviny celkem 157 704 71 155 67 448 64 136 66 652 59 199

Vývoj výskytu emisí z tepláren ET (t/rok)

1996 2017 2018 2019 2020 2021
Tuhé 739 23 23 23 19 18
SO2 5 263 781 657 676 543 450
NOX 1 323 497 482 491 381 373
CO 1 082 172 122 145 205 208
Výroba páry (TJ) 11 737 10 968 10 501 10 460 10 167 10 190
Vývoj výskytu emisí z tepláren ET (t/rok)

Vypouštění vod a znečišťování vodních toků

1996 2017 2018 2019 2020 2021
Množství (tis.m3/rok) 7 734 4 171 3 783 3 396 3 761 3 693
Nerozpustné látky (t/r) 221 32 30 31 30 27
Ropné látky (t/rok) 5,4 0,7 0,6 0,3 0,4 0,2
Vypouštění vod a znečišťování vodních toků