Logo Energetika Třinec


výroba a distribuce energetických médií

hlavička

Stav ochrany životního prostředí

Jedním ze základních cílů společnosti je snižování negativních vlivů na životní prostředí.

Snížení emisního zatížení v průběhu minulého desetiletí se daří udržet i v současné době.

Na úseku vodního hospodářství jsou v trvalém provozu 2 koncové čistírny odpadních vod, které výrazně přispívají ke zlepšení čistoty vod v řece Olši.

V oblasti nakládání s odpady je rozhodující likvidace popelovin do vytěžených prostorů dolů.

Přehled výskytu popelovin (t/rok)

1996 2018 2019 2020 2021 2022
Spálené uhlí 431 600 281 952 277 249 273 646 240 388 268 032
Popeloviny celkem 157 704 67 448 64 136 66 652 59 199 56 315

Vývoj výskytu emisí z tepláren ET (t/rok)

1996 2018 2019 2020 2021 2022
Tuhé 739 23 23 19 18 22
SO2 5 263 657 676 543 450 481
NOX 1 323 482 491 381 373 443
CO 1 082 122 145 205 208 154
Výroba páry (TJ) 11 737 10 501 10 460 10 167 10 190 10 189
Vývoj výskytu emisí z tepláren ET (t/rok)

Vypouštění vod a znečišťování vodních toků

1996 2018 2019 2020 2021 2022
Množství (tis.m3/rok) 7 734 3 783 3 396 3 761 3 693 3 312
Nerozpustné látky (t/r) 221 30 31 30 27 26
Ropné látky (t/rok) 5,4 0,6 0,3 0,4 0,2 0,1
Vypouštění vod a znečišťování vodních toků