Logo Energetika Třinec


výroba a distribuce energetických médií

hlavička

Hospodářské výsledky

Vývoj vybraných ukazatelů (stav k 31.12.)

Jednotka 2014 2015 2016 2017 2018
Instalovaný elektrický výkon MW 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5
Výroba elektřiny MWh 721 046 679 582 637 061 674 627 603 960
Instalovaný tepelný výkon MWt 558 558 558 558 558
Výroba tepla TJ 12 177 11 751 11 287 11 516 11 078
Tržby za prodej vl. výrobků a služeb tis. Kč 2 967 403 3 094 477 2 696 839 2 520 845 2 770 464
Přidaná hodnota tis. Kč 678 861 762 781 742 671 714 372 894 711
Hospodářský výsledek před zdaněním tis. Kč 86 134 114 772 70 089 137 738 52 091
Hospodářský výsledek za účetní období tis. Kč 69 252 92 530 61 421 111 061 41 702
Dlouhodobý hmotný majetek tis. Kč 2 080 161 2 740 522 2 550 863 2 400 521 2 302 164
Oběžná aktiva tis. Kč 724 788 609 410 575 853 847 915 977 532
Základní kapitál tis. Kč 1 680 000 1 680 000 1 680 000 1 680 000 1 680 000
Cizí zdroje tis. Kč 964 754 842 309 652 437 625 481 744 287
Zaměstnanci osoby 368 365 365 368 366
Produktivita práce z přidané hodnoty Kč/os. 1 844 731 2 089 811 2 034 088 1 941 467 2 446 746