Logo Energetika Třinec


výroba a distribuce energetických médií

hlavička

Hospodářské výsledky

Vývoj vybraných ukazatelů (stav k 31.12.)

Jednotka 2017 2018 2019 2020 2021
Instalovaný elektrický výkon MW 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5
Výroba elektřiny MWh 674 627 603 960 621 162 592 214 590 199
Instalovaný tepelný výkon MWt 558 558 558 558 558
Výroba tepla TJ 11 516 11 078 11 038 10 820 10 765
Tržby za prodej vl. výrobků a služeb tis. Kč 2 520 845 2 770 464 3 260 924 3 239 164 4 067 514
Přidaná hodnota tis. Kč 714 372 894 711 1 161 662 1 215 223 2 030 603
Hospodářský výsledek před zdaněním tis. Kč 137 738 52 091 10 136 12 454 60 565
Hospodářský výsledek za účetní období tis. Kč 111 061 41 702 9 743 9 557 49 437
Dlouhodobý hmotný majetek tis. Kč 2 400 521 2 302 164 2 375 315 2 429 481 2 371 390
Oběžná aktiva tis. Kč 847 915 977 532 1 177 953 905 004 1 467 844
Základní kapitál tis. Kč 1 680 000 1 680 000 1 680 000 1 680 000 1 680 000
Cizí zdroje tis. Kč 625 481 744 287 914 064 784 270 1 158 348
Zaměstnanci osoby 368 366 363 361 360
Produktivita práce z přidané hodnoty Kč/os. 1 941 467 2 446 746 3 204 054 3 365 241 5 641 282