Logo Energetika Třinec


výroba a distribuce energetických médií

hlavička

Hospodářské výsledky

Vývoj vybraných ukazatelů (stav k 31.12.)

Jednotka 2016 2017 2018 2019 2020
Instalovaný elektrický výkon MW 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5
Výroba elektřiny MWh 637 061 674 627 603 960 621 162 592 214
Instalovaný tepelný výkon MWt 558 558 558 558 558
Výroba tepla TJ 11 287 11 516 11 078 11 038 10 820
Tržby za prodej vl. výrobků a služeb tis. Kč 2 696 839 2 520 845 2 770 464 3 260 924 3 239 164
Přidaná hodnota tis. Kč 742 671 714 372 894 711 1 161 662 1 215 223
Hospodářský výsledek před zdaněním tis. Kč 70 089 137 738 52 091 10 136 12 454
Hospodářský výsledek za účetní období tis. Kč 61 421 111 061 41 702 9 743 9 557
Dlouhodobý hmotný majetek tis. Kč 2 550 863 2 400 521 2 302 164 2 375 315 2 429 481
Oběžná aktiva tis. Kč 575 853 847 915 977 532 1 177 953 905 004
Základní kapitál tis. Kč 1 680 000 1 680 000 1 680 000 1 680 000 1 680 000
Cizí zdroje tis. Kč 652 437 625 481 744 287 914 064 784 270
Zaměstnanci osoby 365 368 366 363 361
Produktivita práce z přidané hodnoty Kč/os. 2 034 088 1 941 467 2 446 746 3 204 054 3 365 241